CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL Jobs

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL

All Jobs

Swyddog Hwb Cynllunio x 2

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryngwyn

Full Time

Arweinydd Contractau a Chomisiynu Eiddo Tai

Contract

Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Teilo Sant

Full Time

Graduate Performance & Information Officer Carmarthen 2023

Full Time

Athro/Athrawes - Teilo Sant

Full Time

Technegydd Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth

Full Time

Graduate Trainee Service Development and Improvement Carmarthen 2023

Full Time

Graduate Performance and Business Trainee Carmarthen 2023

Full Time

Gwarchodwr Gwersi - Ysgol Bro Myrddin

Full Time

Graduate Building Surveyor Carmarthen 2023

Full Time

Tiwtor Dysgu Cymraeg

Full Time

Cydgysylltydd Cwynion a Gwella Gwasanaethau

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn Taf

Full Time

Uwch-Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Cynllunio, Sicrhau Ansawdd a Llywodraethu

Full Time

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Dyffryn y Swisdir

Full Time

Porthor Nos

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Ffwrnes

Full Time

Cogydd

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y Model

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Llangain

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y Felin

Full Time

Gweithiwr Cymorth Arbenigol

Full Time

Cynorthwyydd Cegin

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Porth Tywyn

Full Time

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryn

Full Time

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Bynea

Full Time

Contractau Tai a Chynorthwyydd Comisiynu

Contract

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Cynwyl Elfed

Full Time

Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llanllwni

Full Time

Cynorthwyydd Fframwaith Nad ydynt yn Dai

Full Time

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg Llangennech Canolfan y Fesen

Full Time

Technegydd Archwilio

Full Time

Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Bancyfelin

Full Time

Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Taf

Full Time

Glanhawr(aig) - Ysgol Peniel

Full Time

Swyddog Gweinyddol

Full Time

Swyddog Gofal Preswyl i Blant

Full Time

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant x 2

Full Time

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant Achlysurol

Full Time

Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid

Full Time

Barista Achlysurol

Full Time

Glanhawr(aig) - Bro Brynach

Full Time

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept